ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Παρακαλούμε μελετήστε τους παρόντες όρους προσεκτικά πριν από την χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, καθώς είναι δεσμευτικοί για εσάς. Η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου συνιστά αποδοχή των παρόντων όρων, ανεξαρτήτως του εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην Εταιρεία ή όχι. Εάν δεν συμφωνείται με αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιείτε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

"Ο παρόν διαδικτυακός τόπος (περαιτέρω ο "Διαδικτυακός Τόπος") ανήκει στην Π.ΦΟΙΦΑΣ-Α.ΦΟΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία και τον διαχειρίζεται, που είναι Εταιρεία με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Τατοΐου 25 αρ. και με ΑΦΜ 999494616 (περαιτέρω η « Εταιρεία»).

Πρόσβαση

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες μας είναι διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Ενημερώσεις Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου είναι ακριβές και επικαιροποιημένο αλλά δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με απαιτήσεις ή απώλειες που προκύπτουν από το ότι κάποιος στηρίχθηκε στο περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Ορισμένες πληροφορίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην είναι ορθές λόγω αλλαγών σε προϊόντα που έχουν λάβει χώρα από όταν αυτά κυκλοφόρησαν. Επιμέρους εξοπλισμός που περιγράφεται ή εμφανίζεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο με επιπλέον κόστος. Η Εταιρεία ή/ και η Opel Ελλάς Α.Ε.E. διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις προδιαγραφές των προϊόντων οποτεδήποτε. Για τις ακριβείς προδιαγραφές των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο τέλος των παρόντων όρων.

Εξαιτίας παραμετροποιήσεων στα χρώματα στην οθόνη σας, τα χρώματα που εμφανίζονται μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο από τα πραγματικά χρώματα ή το υλικό ταπετσαρίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός και η Εταιρεία μας δε δίνει ουδεμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια του χρώματος.

Ορισμένες διασυνδέσεις (links) στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις διασυνδέσεις (links) θα εξέλθετε του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους είναι μόνο οι ιδιοκτήτες αυτών. Η Εταιρεία και οι διαφημιστικές της εταιρείες ούτε ελέγχουν το περιεχόμενο των ανεξάρτητων αυτών διαδικτυακών τόπων ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική ευθύνη και προσφέρουν αυτές τις διασυνδέσεις (links) στους επισκέπτες τους για την εξυπηρέτησή τους. Εάν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αναλαμβάνετε οποιοδήποτε σχετικό κίνδυνο στο σύνολό του.

Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του υλικού του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/ και της Opel Ελλάς Α.Ε.E. Το υλικό αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την διαγραμμική (on-line) προβολή του. Ωστόσο, δικαιούστε να εκτυπώσετε πλήρεις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου σε έγγραφο, για προσωπική σας χρήση υπό τον όρο ότι:

(α) κανένα έγγραφο ή σχετικό γραφικό του Διαδικτυακού Τόπου δεν τροποποιείται καθ' οιονδήποτε τρόπο,

(β) κανένα γραφικό του Διαδικτυακού Τόπου δεν χρησιμοποιείται ξεχωριστά από το αντίστοιχο κείμενο και

(γ) το copyright, τα σήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/ και της Opel Ελλάς Α.Ε.E. εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα.

Ανεξαρτήτως της γενικής έννοιας των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται, από καιρού εις καιρόν, να σας δώσει την ευκαιρία να "κατεβάσετε" ταπετσαρίες (wallpaper), ταπετσαρίες προστασίας οθόνης (screen savers) και άλλο υλικό από το Διαδικτυακό Τόπο. Το εν λόγω "κατέβασμα" καλύπτεται από τους παρόντες όρους και τους κατωτέρω Όρους «Κατεβάσματος» Υλικού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αποσπασμάτων του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους, για οποιοδήποτε σκοπό.

2. Διασυνδέσεις (links) με το Διαδικτυακό Τόπο

Εάν επιθυμείτε να παρέχετε μία διασύνδεση (link) με το Διαδικτυακό Τόπο θα πρέπει αυτή να γίνεται προς την κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου.

3. Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου 24 ώρες τη μέρα, η Εταιρεία δε θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Διαδικτυακός Τόπος είναι μη διαθέσιμος οποτεδήποτε ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος ή συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους πέραν του πεδίου ελέγχου της Εταιρείας.

4. Υλικό και Συμπεριφορά του Επισκέπτη

Πέραν των δεδομένων για τα οποία δύναται να προσδιοριστεί το υποκείμενο αυτών, τα οποία καλύπτονται από την κατωτέρω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, οποιοδήποτε υλικό διαβιβάζετε ή αναρτάτε στο Διαδικτυακό Τόπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη έχον σχετικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση αναφορικά με το υλικό αυτό. Η Εταιρεία και οι ενεργούντες για λογαριασμό της θα δικαιούνται να αντιγράφουν, αποκαλύπτουν, διανέμουν, ενσωματώνουν και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιούν το υλικό αυτό καθώς και τα δεδομένα, τις εικόνες, τους ήχους, τα κείμενα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εμπεριέχονται σε αυτά, για οποιοδήποτε σκοπό.

Απαγορεύεται να αναρτάτε ή να διαβιβάζετε προς και από το Διαδικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό:

(α) το οποίο είναι απειλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, απρεπές, απεχθές, πορνογραφικό, ικανό να διεγείρει φυλετική εχθρότητα, μεροληπτικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, παραβιάζον υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή νομοθεσία προσωπικών δεδομένων ή ικανό να προκαλέσει ενόχληση,

(β) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες ή/και εγκρίσεις,

(γ) το οποίο συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρείτο ποινική ή αστική παράβαση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο θα θεωρείτο αντίθετη με τη νομοθεσία ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή

(δ) το οποίο είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ιών Η/Υ, λογικών βομβών (logic bombs), Δούρειων Ίππων (Trojan horses), worms, επιβλαβών συστατικών, διεφθαρμένων δεδομένων ή άλλων επιβλαβών λογισμικών ή επιβλαβών δεδομένων).

Δεν μπορείτε να προβαίνετε σε κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου [συμπεριλαμβανομένης και την ηλεκτρονικής πειρατείας (hacking)]. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής της νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις που να ζητούν ή να επιβάλλουν στην Εταιρεία την αποκάλυψη της ταυτότητας ή τον εντοπισμό του προσώπου που αναρτά οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου.

5. Ακρίβεια των Πληροφοριών

Οι πληροφορίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου απευθύνονται στους πελάτες της Εταιρείας και ενδέχεται να μην είναι εφαρμοστέες σε άλλες χώρες. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου είναι ακριβές και επικαιροποιημένο. Ωστόσο, εξαιτίας της φύσης των αποθεμάτων προϊόντων και των αλλαγών στις προδιαγραφές των προϊόντων κατά τις ετήσιες ανανεώσεις αυτών κλπ, τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελευταίες προδιαγραφές. Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν οποιαδήποτε επιμέρους χαρακτηριστικά του οχήματος με τον έμπορο λιανικής στο σημείο της παραγγελίας. Η Εταιρεία ή/ και η Opel Ελλάς Α.Ε.E. διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις προϊοντικές προδιαγραφές οποτεδήποτε.

Κανείς δεν μπορεί να στηριχτεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις εμπεριέχονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Το υλικό του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται "ως έχει", χωρίς οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή λοιπούς όρους οποιασδήποτε μορφής. Κατά συνέπεια, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Εταιρεία σας προσφέρει το Διαδικτυακό Τόπο επί τη βάσει ότι η Εταιρεία αποκλείει κάθε δήλωση, εγγύηση και προϋποθέσεις ή λοιπούς όρους (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιωνδήποτε όρων υπονοούνται από τη νομοθεσία) τα οποία, εξαιρουμένων των παρόντων όρων, θα μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στο Διαδικτυακό Τόπο.

6. Ευθύνη

Η Εταιρεία, η Opel Ελλάς Α.Ε.E. οι εταιρείες του ομίλου της PSA Groupe (ήτοι οι θυγατρικές της, η μητρική της και οι θυγατρικές αυτής) και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί τους αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημιάς που θα μπορούσε να επέλθει σε εσάς ή/ και σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, πρόσθετων (πέραν αποζημίωσης) ή συνεπακόλουθων απωλειών ή ζημιών ή απωλειών εισοδήματος, κερδών υπεραξίας, δεδομένων, συμβολαίων, χρήσης χρημάτων ή απωλειών ή ζημιών που προέρχονται από ή συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με διακοπή δραστηριότητας, είτε από αδικοπραξία (ενδεικτικά) εξ αμελείας, είτε ενδοσυμβατικά είτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο) αναφορικά με το Διαδικτυακό Τόπο καθ' οιονδήποτε τρόπο ή αναφορικά με την χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, οποιωνδήποτε διαδικτυακών τόπων διασυνδέονται με το Διαδικτυακό Τόπο ή του υλικού αυτών των διαδικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας ή ζημιάς που οφείλεται σε ιούς που ενδέχεται να μεταδοθούν στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, το

λογισμικό, τα δεδομένα ή τα λοιπά στοιχεία, συνεπεία της πρόσβασης, της χρήσης ή της φυλλομέτρησης του Διαδικτυακού Τόπου ή του "κατεβάσματος" οποιουδήποτε υλικού από το Διαδικτυακό Τόπο ή οποιωνδήποτε διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το Διαδικτυακό Τόπο.

Τίποτα στους παρόντες όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας ή/ και της Opel Ελλάς Α.Ε.E. για:

(α) θάνατο ή σωματική βλάβη από αμέλεια της Εταιρείας ή/ και της Opel Ελλάς Α.Ε.E.,
(β) απάτη ή αναληθείς δηλώσεις από απάτη,
(γ) οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δωσιδικία

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία ενδέχεται να προκύψει αναφορικά με το Διαδικτυακό Τόπο θα διευθετείται σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας και κατ' αποκλειστικότητα από τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με «Κατέβασμα» Αρχείων

Η Εταιρεία ή/ και η Opel Ελλάς Α.Ε.E. έχουν όλα τα δικαιώματα επί του υλικού που «κατεβαίνει» από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο (περαιτέρω το «Υλικό») και με τους παρόντες όρους σας αναγνωρίζουν μία μη αποκλειστική και ατομική άδεια χρήσης του Υλικού υπό τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω και τους ακόλουθους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (περαιτέρω από κοινού οι «Όροι Χρήσης»).

Το Υλικό συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Δεν έχετε το δικαίωμα να υποπαραχωρήσετε την άδεια χρήσης, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή πουλήσετε το Υλικό ή τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται βάσει των Όρων Χρήσης και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε σήματα, διακριτικά γνωρίσματα ή άλλες ενδείξεις της Εταιρείας ή/ και της Opel Ελλάς Α.Ε.E. παραμένουν επί του υλικού που «κατεβάζετε» ή οποιωνδήποτε αντιγράφων ενδεχομένων παράξετε.

Οποιαδήποτε χρήση του Υλικού η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης, για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύεται.

Το Υλικό του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου έχει ελεγχθεί αναλυτικά σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία σας συστήνει να τρέξετε ένα πρόγραμμα ελέγχου ιών πριν από την χρήση. Η Εταιρεία επίσης σας συστήνει να έχετε ένα επικαιροποιημένο αντίγραφο ασφαλείας του σκληρού σας δίσκου πριν από την χρήση του λογισμικού. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή δικτύου σας πριν να «κατεβάσετε» οποιοδήποτε Υλικό σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε δίκτυο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των δεδομένων κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο. Η παρούσα πολιτική προσδιορίζει τις πληροφορίες που η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει και να αποθηκεύει και το πώς οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν. Παρακαλώ μελετήστε τα κατωτέρω προσεκτικά, προκειμένου να αντιληφθείτε τις θέσεις και την πρακτική μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το πώς θα τα χειριστούμε.

Για τους σκοπούς του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων 2472/1997, όπως ισχύει (περαιτέρω ο «Νόμος»), υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Π.ΦΟΙΦΑΣ-Α.ΦΟΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωση Αττικής (Τατοΐου 25,.)

2. Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με εσάς:

- Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε, συμπληρώνοντας τις φόρμες του Διαδικτυακού μας Τόπου. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες που δίδετε κατά τον χρόνο εγγραφής σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Διαδικτυακό μας Τόπο, εγγραφής σας στις υπηρεσίες μας, ανάρτησης υλικού ή αίτησης για λήψη επιπλέον υπηρεσιών. Επίσης ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν υποβάλλετε αναφορά για κάποιο πρόβλημα σχετικό με το Διαδικτυακό μας Τόπο. - Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, τηρούμε αρχείο με την επικοινωνία αυτή. - Επιπλέον ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια, τα οποία χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς

3. Διευθύνσεις IP και cookies.


Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα αναφορικά με εσάς, το υποκείμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Παραδείγματα τέτοιων δεδομένων είναι η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του Διαδικτυακού Φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας που χρησιμοποιείτε και το όνομα χώρου
(domain name) του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο διασυνδεθήκατε με το Διαδικτυακό μας Τόπο ή με διαφήμισή μας. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες και ίχνη φυλλομέτρησης των χρηστών μας και δεν είναι με τα δεδομένα αυτά δυνατός ο προσδιορισμός οποιουδήποτε προσώπου.

Για τους ίδιους ανωτέρω λόγους, όποτε επισκέπτεστε το Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα αυτά θα είναι με τη μορφή “Cookie” ή παρόμοιου αρχείου και μας βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

4. Προσωπικά Δεδομένα και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δε θα συλλέξουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με εσάς, από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) (περαιτέρω τα «Προσωπικά Δεδομένα σας»), εκτός εάν μας τα παρέχετε με την θέλησή σας. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε να μην μας τα γνωστοποιήσετε.

Εάν μας έχετε ήδη υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα και επιθυμείτε να διαγραφούν από τα αρχεία μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφονται στο τέλος της παρούσας πολιτικής. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα αρχεία μας.

Δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα δεδομένα σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστούν γνωστά μόνο στη Opel Ελλάς Α.Ε.E., στις συγγενείς της εταιρείες και στις εταιρείες που εργάζονται για λογαριασμό της Εταιρείας (περαιτέρω "τα επιλεγμένα τρίτα μέρη").

Επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με νέα προϊόντα, υφιστάμενα προϊόντα, υπηρεσίες, έρευνα αγοράς και προσφορές και προκειμένου να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Εμείς καθώς και τα επιλεγμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για τους ανωτέρω σκοπούς, είτε δια αλληλογραφίας είτε μέσω τηλεφώνου.

Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης, εμείς ή τα επιλεγμένα τρίτα μέρη θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο με ηλεκτρονικά μέσα (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms), με πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα της PSA Groupe, των συγγενών εταιρειών της, ή επιλεγμένα τρίτα μέρη – προμηθευτές, κάποια εκ των οποίων δραστηριοποιούνται εκτός του αντικειμένου των αυτοκινήτων.

Εάν είστε νέος πελάτης, εμείς ή τα επιλεγμένα τρίτα μέρη θα επικοινωνούμε μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα, μόνο εάν έχετε συγκατατεθεί για αυτό.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης πωλήσεων (marketing). Συνήθως, θα σας ενημερώνουμε (πριν από τη συλλογή των δεδομένων σας) εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς αυτούς ή εάν σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο πρόσωπο για τους σκοπούς αυτούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας, να απαγορεύσετε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας επιλέγοντας επιμέρους πεδία στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για την επιλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το σχετικό δικαίωμά σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του κατωτέρου πεδίου «Επικοινωνήστε μαζί μας».

Ο Διαδικτυακός μας Τόπος ενδέχεται, από καιρού εις καιρόν, να περιέχει διασυνδέσεις (links) προς και από τους διανομείς μας, δίκτυα συνεργατών μας, διαφημιστές και συγγενείς εταιρείες. Εάν επιλέξετε την διασύνδεσή σας με οποιονδήποτε από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, σημειώστε ότι αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με τις πολιτικές αυτές. Παρακαλώ μελετήστε τις πολιτικές αυτές προτού καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα σε επιλεγμένα τρίτα μέρη:

- Στην περίπτωση που πουλάμε ή αγοράζουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή πάγια στοιχεία, οπότε και θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή αυτής της επιχείρησης ή αυτών των στοιχείων.

- Εάν η Εταιρεία ή κατ’ ουσία όλα τα πάγια στοιχεία της αποκτηθούν από ένα τρίτο μέρος, οπότε και τα προσωπικά δεδομένα που αυτή τηρεί σχετικά με τους πελάτες της θα αποτελούν μέρος των μεταβιβαζόμενων στοιχείων.

- Εάν υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ή να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να τηρήσουμε μία υποχρέωσή μας από τον νόμο ή προκειμένου να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τους όρους χρήσης ή από άλλες συμφωνίες ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, την ιδιοκτησία μας ή την ασφάλεια της Εταιρείας μας των πελατών μας ή τρίτων. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τον σκοπό πρόληψης απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

5.  Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να αποθηκευτούν εκτός Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (περαιτέρω ο «ΕΟΧ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Ενδέχεται επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ, που είτε δουλεύει για εμάς είτε για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων συναινείτε σε αυτή τη διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Θα λάβουμε κάθε εύλογο αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Σε περίπτωση που σας έχουμε αποδώσει (ή που έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε επιμέρους πεδία του Διαδικτυακού μας Τόπου είστε υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση του κωδικού αυτού. Σας ζητούμε να μην γνωστοποιήσετε τον κωδικό αυτόν σε κανέναν.

Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι εντελώς ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζετε στο Διαδικτυακό μας Τόπο. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο για οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση. Όταν λάβουμε τα δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και στοιχεία ασφάλειας, προκειμένου να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά

6. Πρόσβαση στα Δεδομένα

Ο Νόμος σας δίνει το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται αναφορικά με εσάς. Το δικαίωμα πρόσβασής σας μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο που αναφέρεται κατωτέρω.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα και οφείλετε να ελέγχετε τακτικά σχετικά με νεότερες εκδόσεις ή αλλαγές στην Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή απορίες αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν έχετε υποβάλλει Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -fifas@otenet.gr- ή στο τηλέφωνο - 2102712100-.

18.09.2017