Εμπορικό Σήμα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΦΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τατοΐου 25
144 51 Μεταμόρφωση, Αττικής
ΑΦΜ: 999494616
Τηλέφωνο: 210 2712100
Φαξ: 210 2750135
e-mail: fifas@otenet.gr